Item design development yaşam ve çalışma alanları için, akli, maddi ve duygusal değerler üzerinde dengeli yenilik ve tasarım çözümleri üretir.
İhtiyacı iyi tasarımın kaynağı olarak değerlendiren multidisipliner anlayış, tanımlanan ya da sezilen herhangi bir sorunun sebeplerini "hayat kalitesi tayfında" çözümleyerek belirler. Temellerini Prof. George Teodorescu'nun "integraldesign" kuramı üzerine atan item design development, Türkiye'deki tasarım firmaları arasında, güncel tasarım kuramını temsil eden ilk ve tek tasarım firmasıdır.
Duygusal, ruhsal ve pragmatik vizyonun bilimsel ve teknolojik altyapıyla sinerjik proseslerde buluştuğu item design development, orjinal işin ve rekabete dayalı pazarlarda liderliğin özü, kaynağı olan modeller kurgular.

2do - design
Bottega + Ehrhardt Arkhitektur
g2o Arkhitekten
IDO - İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri
IU - İstanbul Ulaşım | MG - design | TETAŞ Co.
Gizir Furnishing Supplies
item Produkt Design | Tasarım Üssü
Proteksan Turquiose Yachts Inc.| Trexta Accesories
Publicmotor Brand Agentur
Frauenhofer Institut | Trumpf A.G.| Zeppelin NT
I.C.S.I.D. 2005 "Sustainable Rural Transportation"
Temsa A.Ş.
Mercedes - benz A.G.ürün fikri
Günümüz ekonomisinde sürdürülebilir pazar liderliği için sürekli yenilik gereklidir. Yenilik alanında uzmanlaşmış item design development yeniliği belirli bir metedoloji çerçevesinde tedarik eder.
ürün tasarımı
Tasarım insan zekasının herhangi bir problemi sonucun işlevsel yararı açısındam çözme çabasıdır. Estetikse vazgeçilmez bir segmenttir. Servis paketimiz tasarımı üretilebilirlik, tedarik edilebilirik, hedef tüketici oryantasyonu ve estetik kalite açısından anlatabilen el skeçleri ve dijital görsellerden oluşur. Hizmetler uzayından tedarik edilen hizmetler, yeniden tasarım, Ar-GE için tasarım, konsept tasarımı ve integral design olarak uygulanırlar.
geliştirme ve mühendislik
60dB'in ne kadar şiddetli bir ses olduğu, ne tipte izolasyon gerektirdiği, 2mm sacın ne kadar yük taşıyabileceği ya da 200C derece sıcaklığın polyamid malzeme için ne anlama geldiğini bilmenin tek yolu tecrübe etmektir. Tecrübe etmek, öğrenmek ve bilmenin en iyi yoludur. İşletme ya da üretim şartlarının tasarım parametreleri haline dönüştüğü durumları değerlendirerek tasarlayabilmek ancak integrated (tasarım süreci dışında mühendisliği yapılan) olmayan, integral tasarım süreçlerinde mümkündür.
Tasarımcının malzeme bilgisini üreticiden sorguladığı süreçlerde tasarımcının ya da üretilen teknik resimlerin güvenilirliğini sorgulamak yersizdir. Böyle süreçler genellikle başarısız sonuçlanırlar..
Yukarda "abc" niteliğinde verilen örnek durumların çok ötesinde, simultane, discreet, integrated mühendislik yöntemlerinin tarihçelerine, avantajlarına ve dezavantajlarına hakim farkındalığıyla item design development, müşterisine ihtiyaç doğduğunda ileri mühendislik yöntemlerinden yapısal dayanım analizi, ısıl dayanım analizi ve kinematik simülasyon ya da kalıp tasarımı ve saç parca tasarımı gibi makina mühendisliği çözümlerini de kavramsal tasarım ve geliştirme sürecinde sunar.
ürün modeli | prototipi
Tasarım ve geliştirme süreçlerini 1:1 model | prototip üretimi takip eder. Beta-fonksiyon modeli gerektiğinde tedarik edilebilir.
ürün yönetimi
Şirket başarısı ürün tasarımı ve ürün yönetimi uygulamalarına beğlıdır. Tüm CAx verilerinin CRM,PLM (PSM) ve SCM entegrasyonları gerçekleştirilir.İnovasyon temel olarak bir şeyler yapmanın yeni bir yolunu bulmakla ilgilidir, yani insan hayatında pragmatik bir etkisi vardır. Bu pragmatik etki, günlük hayatı değiştirebilen etki, yeni bir ihtiyaç belirleyen etki doğal olarak günümüz küresel ekonomisinde bir katalizör olarak kullanılır.

İnovasyon pragmatik ya da ekonomik katalizor etkileriyle icad ya da ürün geliştirmeden farklıdır. Hem günlük hayata hem de küresel ekonomiye yeni perspektiflerin kazandırılmasıyla, yeni ürünlerle sonuçlanır ve pazar lideri olmanın en temel ve doğal koşulunu gerçekleştirir.
Yeni bir estetikle sunulan geliştirilmiş bir ürün, bir yenilik olmadığından pazara etkisi de yeni bir ürünün pazara sunulması seviyesinde olmayacaktır. Dolayısıyla inovasyonu sadece estetik, sadece teknik ya da sadece sanatla ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bunun için aynı anda birden çok çerçeveden hayatı kavrayabilen gözler, yani integral bir anlayış - yöntem gerekir.
Bu integral anlayış - yöntemin gücüyse bilgi çeşitliliğine ve tecrübe çaprazlamasına dayanır. Yani
yaratıcılık havuzu ne kadar genişse, inovasyon kaynağı da o kadar geniştir. Bütün bu sebeplerle yeni fikir ya da ürün üretiminde, yani inovasyon gerektiğinde item design development iddialı çözüm ortağınızdır.


bayramokanyapıcı_itemdesigndevelopment
bayram okan yapıcı
2008 -         Kurucu, Tasarımcı, item design development
2006-2008 - Serbest Tasarımcı
2003-2006 - Master of design : Integral Studies | Stuttgart State Academy of Art & Design
1998-2003 - R&D | transportation - Daimler-Chrysler & TEMSA
1994-1998 - Istanbul Teknik Üniversitesi - Bsc. Makina Mühendisliği


seçilmiş tecrübeler

ofis koltuğu tasarımı (2do-design )

yat tasarımı (proteksan turquoise yachts co. ltd.)

mekan bölme sistemi(tasarimüssü ltd. şti.)

iç mimarlık (zoom t.p.u.)

mobil ürün aksesuarları tasarımı (trexta ltd. şti.)

su damacanası tasarımı(mg-design)

tri-cycle tasarımı (ICSID2005 - güney afrika)

bottega+ehrhardt mimarlık - Almanya

euroshoe CRM projesi (frauenhofer institute - Almanya)

medikal gereçler tasarımı (item product design - Almanya)

form çalışmaları - "Çirkinin Estetiği : Derin Deniz"